a3qtjxm215

vào cuối năm 2018, chủ đầu tư Apec Group đã cho nên mắt dự án nghỉ ngơi Trước hết ngay tại khu vực Mũi Né Đối với tên gọi là Apec Mandala Mũi Né, được triển khai hơn càng quỹ đất vô cùng rộng mạnh Với tổ diện tích lên đến 40 ha và cấp ra thị trường h...

Read More…

Loading viewer...