magentose

Arbetskläder till personalen i vård och äldreomsorg

Tryggare arbetsmiljö

En stor fråga för dem som arbetar i äldreomsorgen och inte minst i hemtjänsten är arbets­kläder. Med tanke på smitto­riskerna och hur mycket kläderna slits så är det orimligt att ...

Read More…

Loading viewer...