caodangyduochcmvn

Trung tâm đào tạo cử tri Y Dược chính quy phía Nam. Trường cao đẳng y dược Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Cao Đẳng chính quy 2018 các ngành: Cao đẳng Y, Cao đẳng Dược, Cao đẳng Điều Dưỡng, Cao đẳng Xét Nghiệm, Cao đẳng Hộ Sinh vv ... 100% học phí. ...

Read More…

Loading viewer...