Do Nam Ha

chào các bạn. Mình là Hà và mình là một tín đồ Phật giáo. Mình đã quy y cửa phật khá lâu và hiện nay, mình đang trưng bày tượng gỗ Phật Bà Quan Âm tại nhà. Hình rảnh phật bà Quan Âm hiền từ, từ bi phổ độ chúng sanh luôn nhắc nhở mình phải hướng Phật,...

Read More…

Loading viewer...