dunlcan

Đồng phục học sinh là hình ảnh quen thuộc với người dân thành phố. Việc học sinh mặc áo  áo đồng phục lớp không chỉ làm các em tự hào là học sinh của ngôi trường đang học mà còn giúp học sinh ý thức hơn trong việc xây dựng giữ gìn nền nếp, môi trường...

Read More…

Loading viewer...