gratis3tilbud

Trykanordníngen er også udført som rullepresseværk med fjederpåvirkede ruller. Trykanordningens hævnings- og sænkningsbevægelser bør være parallelstyrede, og trykrullerne må være indstillelige hver for sig. Sídekutterne, som normalt er anbragt lige o...

Read More…

Loading viewer...