بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی-نظارت

May 2, 2019 | Publisher: mohandesinnews | Category: Other |   | Views: 6 | Likes: 1

"edocr

1 2 mohandesinNEWS.ir 021-66404186 : . . 10 . . . 1 ) : : : : NB03 : 13517 https://mohandesinnews.ir/?p= 2 ) ( ) : mohandesinNEWS.ir 021-66404186 2-1 ) : 2-2 ) 30 : 2-3 ) : 3 ) : 3-1 ) 13 15 ( .) : : ) . 4 mohandesinNEWS.ir 021-66404186 ) : ) ( . : ) 13 15 ( 73 ) . : ) . . 3-2 ) ( 76 ( ) ) : : ) 10 . . mohandesinNEWS.ir 021-66404186 : ) . : ) 13 15 ( 73 ) . : ) . 13 . 3-3 ) 1 2 3 12 13 15 19 21 22 ( 13 ) 110 ( ) : : ) . 1 2 3 12 13 15 19 21 22 13 ) ( 110 . 6 mohandesinNEWS.ir 021-66404186 : ) . : ) . ) : . : ) . : ) 28000 . 4 ) 4-1 ) 50 mohandesinNEWS.ir 021-66404186 50 50 . . . . 13 . 4-2 ) 260 235 . 5 ) . 5-1 ) ) ( https://www.mohandesinNEWS.ir ) 8 mohandesinNEWS.ir 021-66404186 ( http://mohammad-karimi.ir ) . ( 50 . 5-2 ) ) . 5-3 ) ) . 5-4 ) ) - . 5-5 ) mohandesinNEWS.ir 021-66404186 ) - 70 . . . . 5-6 ) ) - . 10 mohandesinNEWS.ir 021-66404186 mohandesinNEWS.ir 021-66404186 50 1 7 . - ( https://mohandesinnews.ir / ) . ( r karimi.i - http://mohammad . ) 12 mohandesinNEWS.ir 021-66404186 8 ) https://www.mohandesinNEWS.ir/shop http://mohammad-karimi.ir : https://telegram.me/tasisat_barghi : https://telegram.me/allo_mohandes 02166404186 mohandesinNEWS.ir 021-66404186 info@mohandesinNEWS.ir

آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی امسال را با محصولات آموزشی بی نظیر ما قطعا موفق خواهید بود. نیاز به محصول کامل و جامع برای قبولی قطعی در آزمون دارد. در این بسته، امکان تخفیف حجمی 10 درصدی در نظر گرفته شده است. بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی شامل دو جلد کتاب و یک فیلم است. این بسته براساس آخرین ویرایش مباحث آزمون نظام مهندسی و آخرین آزمون نظام مهندسی برگزار شده روزرسانی شده است.

مشاوره: 02166404186

About mohandesinnews

پایگاه خبری تحلیلی مهندسین نیوز؛ مرجع اخبار نظام مهندسی

نظام مهندسی

اخبار نظام مهندسی

آزمون نظام مهندسی

×

Modal Header

Modal body