Wzor zazalenia w postepowaniu cywilnym Pewny Prawnik

Sep 2, 2018 | Publisher: pixmarketing | Category: Business & Economics |   | Views: 1 | Likes: 1

WZR zaalenia w postpowaniu cywilnym Pewny-Prawnik.pl .., dnia . r. SD OKRGOWY W Wydzia ul. . . za porednictwem Sdu Rejonowego w .. Wydzia ul. . Powd: .. ul. . Pozwany: ul. . Sygn. akt Sdu I instancji .. Warto przedmiotu zaskarenia: . z (sownie: . 00/100) ZAALENIE na postanowienie Sdu Rejonowego , z dnia .. sygn. akt Dziaajc w imieniu wasnym, na podstawie przepisu art. 394 1 pkt .. k.p.c., skadam zaalenie na postanowienie Sdu Rejonowego w , Wydzia .., sygn. akt .. z dnia r., sygn. akt .., dorczone mi wraz z uzasadnieniem w dniu . r., zaskarajc je w (czci/ caoci). Tak zaskaronemu postanowieniu zarzucam .. Wobec powyszego, wnosz o: zmian/uchylenie zaskaronego postanowienia poprzez . zasdzenie kosztw procesu w postpowaniu zaaleniowym. UZASADNIENIE Postanowieniem z dnia . Sd Rejonowy w .. Zaskarone postanowienie jest niesuszne. Skarcy nie zgadza si z takim rozstrzygniciem Sdu z poniszych wzgldw Wobec powyszego wnosz jak na wstpie. WZR zaalenia w postpowaniu cywilnym Pewny-Prawnik.pl Dowody: - W tym stanie rzeczy zaalenie niniejsze jest uzasadnione i zasuguje na uwzgldnienie. /podpis skarcego/ Zaczniki: odpis zaalenia; dowd uiszczenia opaty sdowej od zaalenia.

https://pewny-prawnik.pl/blog/77/zazalenie-na-postanowienie-potocznie-okreslane-jako-odwolanie-od-niektorych-decyzji-sadu-wydanych-w-procesie-cywilnym

×

Modal Header

Modal body