Wzór_oświadczenia_pracodawcy_o_rozwiązaniu_umowy_o_pracę_z_zachowaniem

Aug 28, 2018 | Publisher: pixmarketing | Category: Business & Economics |   | Views: 1 | Likes: 1

Wypowiedzenie umowy - Wzr - Pewny-Prawnik.pl (nazwa pracodawcy, adres) (miejscowo i data) (imi, nazwisko, adres pracownika) ROZWIZANIE UMOWY O PRAC ZA WYPOWIEDZENIEM Niniejszym wypowiadam umow o prac zawart ..........................r. (data zawarcia umowy) w ........................(miejsce zawarcia umowy) pomidzy ..................................................................................(nazwa pracodawcy) a .................................................................................( imi i nazwisko pracownika) z zachowaniem .................................... (dugo wypowiedzenia) okresu wypowiedzenia, ktry upywa ....................... r. Przyczyn wypowiedzenia jest: ...................................................... (wskaza powd wypowiedzenia). Ponadto informuj, i przysuguje Pani/Panu, prawo do wniesienia odwoania do Sdu Pracy ......................................................... (wskaza waciwy Sd) w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Przesanie odwoania poczt jest rwnoznaczne z wniesieniem go osobicie, z dat nadania. (podpis pracownika) (podpis pracodawcy)

https://pewny-prawnik.pl/blog/61/wypowiedzenie-umowy-o-prace-nie-daj-sie-oszukac - Wzór wypowiedzenia umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowedzenia pewny-prawnik.pl
 

×

Modal Header

Modal body