کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی-نظارت

May 6, 2019 | Publisher: mohandesinnews | Category: Education |  | Collection: mahasoolat | Views: 4 | Likes: 1

"edocr

1 2 mohandesinNEWS.ir 021-66404186 : . 28000 : 1 2 3 12 13 15 19 21 22 13 ) ( 110 . 1 ) : : 318 : : )( : mohandesinNEWS.ir 021-66404186 : : NB22 2 ) 3-1 ) http://opac.nlai.ir/opac- prod/bibliographic/4819822 3-2 ) https://mohandesinnews.ir/wp- content/uploads/2018/06/NB22.-list.pdf 3-3 ) https://mohandesinnews.ir/wp- content/uploads/2018/06/NB22.-sample.pdf 3-4 ) https://mohandesinnews.ir/?p=1144 3 ) 30 % . : 000 4 mohandesinNEWS.ir 021-66404186 . 28000 . 4 ) 4-1 ) . 1 2 3 12 13 15 19 21 22 13 ) ( 110 . 4-2 28000 . 4-3 ) mohandesinNEWS.ir 021-66404186 9 . 4-4 ) . 4-5 ) . 4-6 ) . 6 mohandesinNEWS.ir 021-66404186 5 ) . 5-1 ) ) . 5-2 ) ) . - . mohandesinNEWS.ir 021-66404186 5-3 ) 110 13 ) . 5-4 ) . ) 4-6 ) 3 13 21 ) . 50 1 . 8 mohandesinNEWS.ir 021-66404186 - ( https://mohandesinnews.ir / ) . ( r karimi.i - http://mohammad . ) https://www.mohandesinNEWS.ir/shop http://mohammad-karimi.ir : https://telegram.me/tasisat_barghi : mohandesinNEWS.ir 021-66404186 https://telegram.me/allo_mohandes 02166404186 info@mohandesinNEWS.ir

در ادامه روند آماده سازی مجموعه ای کامل برای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی، بنا به درخواست مکرر داوطلبان، «واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی-نظارت» صورت کامل جمع آوری و در قالب کتاب پیش رو تقدیم شما می گردد. برای این منظور، 28000 واژه از منابع زیر جمع آوری شده است: قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه اجرائي آن، مباحث 1، 2، 3، 12، 13، 15، 19، 21 و 22، کتاب راهنمای 13 (تالیف آقای موسسیان) و جلدهای اول و دوم نشریه 110 و نظام نامه اخلاق حرفه ای.

About mohandesinnews

پایگاه خبری تحلیلی مهندسین نیوز؛ مرجع اخبار نظام مهندسی

نظام مهندسی

اخبار نظام مهندسی

آزمون نظام مهندسی

Comments

You must log in to comment

×

Modal Header

Modal body