کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی-نظارت

May 6, 2019 | Publisher: mohandesinnews | Category: Education |  | Collection: mahasoolat | Views: 104 | Likes: 1

1 2 mohandesinNEWS.ir 021-66404186 : . 28000 : 1 2 3 12 13 15 19 21 22 13 ) ( 110 . 1 ) : : 318 : : )( : mohandesinNEWS.ir 021-66404186 : : NB22 2 ) 3-1 ) http://opac.nlai.ir/opac- prod/bibliographic/4819822 3-2 ) https://mohandesinnews.ir/wp- content/uploads/2018/06/NB22.-list.pdf 3-3 ) https://mohandesinnews.ir/wp- content/uploads/2018/06/NB22.-sample.pdf 3-4 ) https://mohandesinnews.ir/?p=1144 3 ) 30 % . : 000 4 mohandesinNEWS.ir 021-66404186 . 28000 . 4 ) 4-1 ) . 1 2 3 12 13 15 19 21 22 13 ) ( 110 . 4-2 28000 . 4-3 ) mohandesinNEWS.ir 021-66404186 9 . 4-4 ) . 4-5 ) . 4-6 ) . 6 mohandesinNEWS.ir 021-66404186 5 ) . 5-1 ) ) . 5-2 ) ) . - . mohandesinNEWS.ir 021-66404186 5-3 ) 110 13 ) . 5-4 ) . ) 4-6 ) 3 13 21 ) . 50 1 . 8 mohandesinNEWS.ir 021-66404186 - ( https://mohandesinnews.ir / ) . ( r karimi.i - http://mohammad . ) https://www.mohandesinNEWS.ir/shop http://mohammad-karimi.ir : https://telegram.me/tasisat_barghi : mohandesinNEWS.ir 021-66404186 https://telegram.me/allo_mohandes 02166404186 info@mohandesinNEWS.ir

در ادامه روند آماده سازی مجموعه ای کامل برای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی، بنا به درخواست مکرر داوطلبان، «واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی-نظارت» صورت کامل جمع آوری و در قالب کتاب پیش رو تقدیم شما می گردد. برای این منظور، 28000 واژه از منابع زیر جمع آوری شده است: قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه اجرائي آن، مباحث 1، 2، 3، 12، 13، 15، 19، 21 و 22، کتاب راهنمای 13 (تالیف آقای موسسیان) و جلدهای اول و دوم نشریه 110 و نظام نامه اخلاق حرفه ای.

About mohandesinnews

پایگاه خبری تحلیلی مهندسین نیوز؛ مرجع اخبار نظام مهندسی

نظام مهندسی

اخبار نظام مهندسی

آزمون نظام مهندسی

×

Modal Header

Modal body