Phần lớn khách hàng đã bỏ lỡ eco green saigon SaleReal

Apr 17, 2019 | Publisher: h4uamvp563 | Category: Other |   | Views: 1 | Likes: 1

"edocr

v th d n Eco Green Saigon em li Cc li th no? s hu a th khng kh nng no hon m trn mt tin ng Nguyn Vn Linh ngay ca ng v khu vc th Ph m Hng, d n Eco Green Saigon mang ti Nhng li Cc li th mnh cho ngi dn sng ti cn h chung c Eco Green Saigon. nhin Cc li th m a th d n Eco Green Saigon em li cho dn c ca mnh l g hay cng vi SaleReal Tm hiu nh. Giao thng thun tin t a th d n Eco Green Saigon ta lc ti a th c a hn ng Nguyn Vn Linh, y l tuyn ng huyt mch gn kt mi cung ng trn a bn Qun 7, cng l tuyn ng to ngha quan trng trong nn kinh t qun 7. T a th d n Eco Green Saigon ngi dn c th thun li trong vn gn kt i vi Cc khu ln cn. c xem l cha ng v tr ca ng vo khu th Ph ho Hng v nm ngay nt giao thng Vi cu Tn Thun 2 Lm c dn d dng kt ni v qun 4 v trung tm qun mt cng cch n gin. ni ln mnh ca d n Eco Green Saigon l nm trong khu vc c ch nc u t ln v C s h tng v to tc xy th H tng bc nht ti TP. b Ch Minh. Eco Green Saigon ngi dn to th kt ni v di chuyn mau chng v Nhng khu gn k nh: ngi dn thun li kt ni v khu vc trung tm Qun 1 v Qun 4 qua nt giao thng Nguyn Vn Linh - cu Tn Thun 2 v ng Nguyn thin ra - Hm ch y l Cc trc c c u t tn trang tn tin m bo vn lu thng cho ngi dn. pha cnh y, dn c c kh nng kt https://duankhunam.com/du-an/eco-green-sai-gon/ ni vo qun 2 qua cu Ph m, sau ny ngi dn Eco Green Saigon to kh nng kt ni trc tip vo khu vc th Th Thim - Qun 2 qua cu Th Thim 4 kt ni trc tip ng Nguyn C Thch (Qun 2) Vi nt giao thng Nguyn Vn Linh(Qun 7). y l du nhn cho d n Eco Green Saigon khi khu vc th Th Thim ang l th c cc ch u t mnh v c ch nc ch nh s xy dng ra khu vc biu tng mi ca TP. h Ch Minh. T cn h Eco Green Saigon dn c kt ni Vi khu vc th Ph m Hng d dang lc ta lc trn mt trc ng, v kt ni i vi khu ch B, Bnh Hng, Long an n gin bng trc ng Nguyn Vn Linh. iu kin non t v th d n Eco Green Saigon ng th ph nhn hn nh u t em li mi trng non cho dn c ca mnh ngay ti chnh cn h chung c Eco Green Saigon, khi d n Eco Green Saigon tip gip cng vin Hng Trm cng vin trung tm qun 7. y l cng m a chc lc Trc tin Si Gn Vi din tch ln n 21ha tr nn l phi xanh ca thnh ph, xy bu ng kh trong lnh cho c dn sng khu qun 7 nhc khc bit v cho c dn ti nn ph nhc cng chung, y l t hp 4 khu vc cng m ni di trn 900m, gn kt Vi nhau bng Nhng qung trng di chuyn b. Cng m Hng Trm c d kin l bn giao cng d n Eco Green Saigon cng Nhng h tiu cnh mang n khng gian thong mt cho ton b chung c Eco Green Saigon. pha cnh khng gian xanh ngoi khu vc, ngay ni khu vc d n cng c ch u t ph non bng mng li cy xanh Vi cng vin rng 3.5ha, em ti cho c dn i an c xanh gia thnh ph y bi khi. m bo i sinh sng non trn vn cho dn c tn hng cuc sinh sng t vy ngay ra ph va khng phi ri xa i sng ph th y tin ch, lc ng v tn tin. tin nghi ngoi khu nh cao t v th d n Eco Green Saigon c xem l v th ca ng vo khu th Ph ho Hng, ngoi Nhng tin ch ni khu vc d n Eco Green Saigon dn c ti y c hng trn vn mng li tin ch ca khu th Ph m Hng nh mng li trng hc quc tin i vi chng trnh o gy tin tin nht theo chun quc t, trung tm thng mi sm ut quy t Cc danh ting ni ting hn nhin gii, chui cng m cy xanh, Cc khu gii tr ho cao khc. pha cnh y c dn d dng s dng Nhng tin ch vui chi gii tr khu qun 4 v qun 1, y l Cc khu vc to tc pht trin ln, ngoi ra cn to Cc khu vui chi ti khu qun 7 nh cu nh sao, cng m b bn nguyt,... pha cnh y trong vng bn knh 5km ngi dn Eco Green c hng trn vn Nhng c s vt cht ln cn nh: trng i hc RMIT, trng i hc Tn c Thng, Renaisa International Saigon School, cng vin hnh lang Nguyn Vn Linh, cng vin Hng Trm, Nhng trung tm kinh doanh sm ut, bnh vin Php Vit, bnh vin Tim Tm c,... ti bi vit ny SaleReal nh gi Nhng n gin t a th d n Eco Green Saigon mang li cho dn c ca mnh, hi vng bi vit ca SaleReal Team cn cung cp Cc thng tin b nghi cho Qu khch hng trong s vic Tm hiu v cn h Eco Green Saigon.

"edocr

Là dự án được nhà đầu tư nhấn mạnh tới đòi hỏi nghỉ ngơi của cư dân khi được nhà đầu tư nhà động phủ xanh dự án bằng chuỗi công viên cây non Với diện tích 3.5ha ngay ở nội khu vực dự án Eco Green Saigon cùng với đấy là mạng lưới Các cơ sở vật chất đi kèm đáp ứng đòi hỏi giải trí và nghỉ ngơi của người dân sinh sống ở dự án Eco Green Saigon.

Comments

You must log in to comment

×

Modal Header

Modal body