foolad790

 

پروفیل فولادی زاویه یک میله پروفیل L شکل است که معمولا در سازه های مسکونی و تجاری استفاده می شود. میلگرد نتندبر اسفراین زاویه دار برای تقویت دیوارهای باربر عمودی و افقی سازه استفاده می شوند و اغلب در قاب ها، خرپاها و ستون ها دیده می شوند. قیمت شفت 1....

Read More…