Μικρά μαθήματα γραφής - Χάρτης ιστορίας

Μικρά μαθήματα γραφής - Χάρτης ιστορίας, updated 3/29/17, 11:49 AM

categoryEducation
collectionsAfigisi
visibility276

Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις τάξεις. Τα παιδιά μαθαίνουν να οργανώνουν την ιστορία που θα δημιουργήσουν. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και για την οργάνωση κειμένων του σχολικού εγχειριδίου και του ανθολόγιου. Η οργάνωση γίνεται με βάση τα σημαντικότερα στοιχεία που συνθέτουν μία ιστορία.

Το μέγεθος Α5 του υλικού επιλέχθηκε για να μπορούμε να το κόψουμε και να το κολλήσουμε στο τετράδιο γραπτού λόγου.

Τα γραφικά και τα χρώματα εξασφαλίζουν τη λιγότερη δυνατή διάσπαση προσοχής από το κείμενο που θα παράγουν.

Η γραμματοσειρά είναι απλή και ευανάγνωστη.

document preview