Μικρά μαθήματα γραφής - Δημιουργία πλοκής, δραστηριότητες

Μικρά μαθήματα γραφής - Δημιουργία πλοκής, δραστηριότητες, updated 3/29/17, 11:46 AM

categoryEducation
collectionsAfigisi
visibility213

Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις μεγαλύτερες τάξεις. Τα παιδιά μαθαίνουν να διακρίνουν τα είδη πλοκής που υπάρχουν, τον πρωταγωνιστή και τον ανταγωνιστή.

Το χρώμα εξασφαλίζει τη λιγότερη δυνατή διάσπαση προσοχής από το κείμενο.

Η γραμματοσειρά είναι απλή και ευανάγνωστη.

Η βινιέτα, ο τίτλος και ο υπότιτλος μάς δίνουν όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να χρησιμοποιήσουμε το υλικό.

document preview