Sự lặng im của Bầu Hiển và Hà Nội FC khiến SC Heerenveen lo sốt vó về

May 22, 2020 | Publisher: lyonpotts75jwpnub | Category: Other |   | Views: 0 | Likes: 1

S lng im ca Bu Hin và Hà Ni FC khin SC Heerenveen lo st vó v VIDEO: Vn Hu ly thân mình cu thua cho T Vit Nam (Next Sports) thi kì va qua, Heerenveen liên tip ánh ting mun gia hn hp ng mn oàn Vn Hu thêm 1 nm. i bóng ca Hà Lan ã gi email n Hà Ni FC vi mong mun có mt cuc thng lng qua hình thc video call quyt nh tng lai ca Vn Hu. ngay tc thì i din ca CLB Hà Ni lên ting khng nh s to iu kin cho oàn Vn Hu tip tc li châu Âu. tuy nhiên ã gn na tháng trôi qua, i bóng Bu Hin vn im lng, khin cuc thng thuyt vi Heerenveen cha th din ra. tuong lai Van hau tai heerenveen Hà Ni FC vn im lng v tng lai ca Vn Hu. oàn Vn Hu c Heerenveen gi li là thông báo rt vui vi NHM Vit Nam và Bu Hin cng mng vì iu ó. tuy nhiên trong sut thi gian n Hà Lan, hu v trái s 1 T Vit Nam ch c ra sân 4 phút cho i 1. iu này kiên c khin i bóng Th ô không chp nhn. ti ây thi khc hin ti, Heerenveen ang gp khó khn và cn phi gia hn vi oàn Vn Hu. i bóng Hà Lan buc phi có li ngh trc, giúp Hà Ni FC th 'ca trên' khi ôi bên thng lng. i bóng ca Bu Hin không cn vi, bi h mun i tác 'lo st vó' có li trên bàn thng thuyt. Khi ó, Hà Ni FC có iu kin cài thêm mt s iu khon nh: tin chuyn nhng, thi kì thi u ca Vn Hu hay s ln tr v phc v T Vit Nam... Nu không mun ng ý nhng iu khon mi ca Hà Ni FC, SC Heerenveen ch còn 1 tuyn la c nht vô nh là mua t oàn Vn Hu hoc tr hu v sinh nm 1999 v Vit Nam. Vi vic gi li ngh trc, Heerenveen kim tra rt cao hào kit ca Vn Hu và h s làm khôn cùng gi chân ngôi sao tr này. mùa gii ti, HLV Johnny Jansen s phê chun trao cho Vn Hu nhiu c hi ra sân hn. V chin lc gia này chia s: "oàn Vn Hu ang tin gn n v trí trong i hình. K thut th thao y ang i úng hng".

About lyonpotts75jwpnub

undefined

Comments

You must log in to comment

×

Modal Header

Modal body