6 KỸ NẲNG cấp thiết CHO CHUYÊN VIÊN BĐS MỚI VÀO NGHỀ

May 23, 2020 | Publisher: warmingkrebs82fjvkvf | Category: Other |   | Views: 0 | Likes: 1

6 K NNG cp thit CHO CHUYÊN VIÊN BS MI VÀO NGH Chuyên viên bt ng sn ang là công tác mà gii tr chn la, không ch bi thu nhp t ngh này cao mà còn vì ây là thi c phát trin bn thân vt bc cho nhng ai a thích s linh hot và nng ng. Vy chuyên viên bt ng sn là làm gì, cn k nng gì có thu nhp cao, mi bn tham kho bài vit 6 k nng cn thit cho chuyên viên bs mi vào ngh. Trong các giao thip bt ng sn, nhân viên môi gii cn bit cách làm 2 bên mua- bán bng lòng vi các tha thun, và ng ý ký vào giao kèo. làm c iu ó thì các thông tin, s liu, tham s k thut ca d án mi ch là iu kin cn bn, nhng cha giúp các nhân viên môi gii cht sale thành công. 6 k nng cân thit cho chuyên viên bs di ây s giúp bn có doanh thu cao hn mng tng. k nng cn thit cho chuyên viên bs 6 k nng cp thit cho chuyên viên bs 1: bn chí TRONG thng lng àm phán, thng thuyt là mt trong nhng k nng phi có i vi ngi làm ngh môi gii bt ng sn. K nng này cho phép bn bit c khi nào thì nên kiên nh, khi nào thì nên tha hip. Hay thi khc nào cn lng im và thi im nào cn thêm vào mt áp lc nh a cuc giao du ti ích. K nng thng tho không ch tp hp vào tin và giá, mà nó còn cn trong mt s khía cnh khác nh: Xin c cuc ha gp g vi khách hàng, b trí khung thi kì thích hp cho 2 bên, t vn cho khách hàng úng loi bt ng sn, iu kin phù hp và nhng chi tit quan trng. thành công trong vic àm phán òi hi bn cn phi bit cách kiên trì. 2: BIT lng nghe Có ngi cho rng làm ngh môi gii cn nói nhiu, nói k, nói dài khách hàng ánh giá tt, ngoài ra con ngi có 2 tai và mt mm nên ta cn nói và cng cn c bit lng nghe ý kin, quan im khách hàng gii quyt vn , giúp h g b nghi ngi, yên tâm hn khi làm vic vi chúng ta. ó là li th ln giúp bn thành công trong giao thip. cho nên hãy lng tai khách hàng ca mình bit c nhu cu, mong mun và kh nng tài chính ca h. Ch khi hiu c khách hàng thì bn mi có th tìm c sn phm bt ng sn thích hp. Và chng my ai li ang tâm lòng t khc mt ngôi nhà phù hp vi mình. 3:BIT to dng NIM TIN Bt ng sn là mt loi sn phm có giá tr cc k ln. Do ó, khách hàng cn ngh suy, tìm hiu k lng, và c bit là chn c mt ngi môi gii áng tin tng. Cht sale xy ra khi khách hàng ã hoàn toàn tin tng bn. cht c sale bn cn phi có c lòng tin ca khách hàng. Câu hi làm th nào cht c sale ng ngha vi vic làm th nào xây dng c nim tin ni khách hàng. khách hàng tin tng, bn cn mang ti các thông tin chính xác, chân thc. thc hin mi li hn mà bn ã ha hn vi h. Khi xy ra bt kì li gì bn cn chóng vánh gii quyt rõ ràng, và ng quên vic nói cho khách hàng ca bn bit nhé. Tip nh cho bn: Hãy luôn úng gi dù khách hàng ca bn có thc hành c không. Vì ngay vic hn thi kì cho mt cuc hn mà bn không làm c, thì làm sao ngi ta có th tin tng c bn cho nhng giao dch giá tr ln. k nng cn thit cho chuyên viên bs k nng cp thit cho chuyên viên bs 4: S DNG MNG XÃ HI thành tho Bn bit có nhng mng xã hi nh Facebook, zalo, instargram…Nhng bn ã bit cách tn dng các kênh truyn thông xã hi này vào vic tìm kim khách hàng tim nng, hay xây dng thng hiu cá nhân cha? Nhng k nng mm cn thit không còn b gii hn trong nhng s liên quan mt i mt na. hin ti, nó ã c m rng ra trong nh hng qua các kênh D án Gem Sky World . Th gii ca truyn thông xã hi càng ngày càng có nh hng ti vic xây dng ting tm cho các nhân viên môi gii bt ng sn. Hãy kiên c rng bn bit cách ng dng nhng tin tin ca công ngh vào vic xây dng thng hiu cá nhân, tìm kim c khách hàng tim nng…giúp bn thân mình làm vic hiu qu hn. 5: K NNG T HC Ngay c khi tr nên t phú lng danh thì Bill Gate hay Elon Musk cng không bao gi ngng hc hi. H luôn sn lòng thu np, hc hi nhng iu mi, nhng tri thc có ích. T hc ích thc là iu quan yu không ch vi ngh môi gii bt ng sn, mà úng cho tt c các ngành ngh. Nu bn ang làm vic theo cách truyn thng: mi mit gi in tìm khách hàng theo database c cp hoc i mua, i phát t ri, i ti các s kin m bán tìm kim thi c,…thì ã n lúc bn nên thay i. Thi k công ngh, hãy tn dng công ngh gim sc lc cn lao và tng hiu qu công tác cho mình. ng ký lp hc gia tng doanh s bán hàng ca c training k hn. Xem thêm thông tin ti 6: HIU C ting nói thân th Trong giao du, con ngi ch có th nh c 20% ni dung cuc chuyn trò bng li nói. Bt ng Sn Khng Thun Land ngi ta có th nh c n 80% ni dung cuc chuyn trò qua ting nói c th. Nhng con s này nói lên tm quan yu ca vic s dng ngôn ng c th trong giao tip. song song hiu c ting nói c th ca ngi i din, ây là khách hàng ca bn. Là mt nhân viên môi gii bt ng sn ang c gng cht sale thành công, bn cn bit cách s dng ting nói thân th. biu t c s t tin, thái tnh tâm, phong cách làm vic chuyên nghip thì bn cn: – Tuyt i không bó tay trc ngc trong giao du – H cánh tay ca bn xung, luôn gi vic giao du bng mt biu l bn ci m và ang lng nghe – giao thip bng mt là tt nhng nu bn c chuyên chú nhìn vào mt ca khách hàng thì nó li phn tác dng, khin h cm thy không thoi mái – Hãy gi mt khong cách thích hp. Nu ng quá xa s to cm giác bn không hng thú. Nhng nu ng quá gn thì s to ra cm giác không thoi mái cho c 2 bên. Bn có th vn dng nhng iu trên hiu c ngôn ng hành vi ca khách hàng. t d: Nu khách hàng khoanh tay hoc quay lng vi bn, thì h ang cm thy không ng ý hoc không vui. Nhng nu h i mt trc tip, mm ci và lng nghe, thì nó biu t h ang quan hoài ti nhng iu bn nói, mi chuyn ang din ra tt p. Trên ây là 6 k nng cp thit cho chuyên viên bs mi vào ngh. tr thành chuyên viên bt ng sn chuyên nghip, có doanh thu cao cn nhiu k nng hn na, chúng tôi s san st vi C nhà ti . Theo dõi chúng tôi thng xuyên cp nht nhng thông tin tt cho bn nhé. Bn cu tin, bn siêng nng, bn mun có thu nhp cao ng ngi tham d cùng hàng ng chúng tôi. liên quan ngay nhn thông tin v c ch làm vic và các d án giúp bn d bán hàng.

About warmingkrebs82fjvkvf

undefined

Comments

You must log in to comment

×

Modal Header

Modal body