Επίσημη vs Φιλική επιστολή - Υπόδειγμα

Επίσημη vs Φιλική επιστολή - Υπόδειγμα , updated 4/11/17, 10:07 AM

categoryEducation
collectionsEpistoli
visibility258

Το υλικό περιλαμβάνει παραδείγματα επιστολών (επίσημη-φιλική) με χρήσιμες επισημάνσεις και συμβουλές για τη σύνταξη τους.

Το μέγεθος Α5 του υλικού επιλέχθηκε για να μπορούμε να το κόψουμε και να το κολλήσουμε στο τετράδιο γραπτού λόγου.

Τα γραφικά και τα χρώματα εξασφαλίζουν τη λιγότερη δυνατή διάσπαση προσοχής από το κείμενο.

Η γραμματοσειρά είναι απλή και ευανάγνωστη.

Η βινιέτα και ο τίτλος μάς δίνουν όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να χρησιμοποιήσουμε το υλικό.

document preview