چسب کاشی و سرامیک برای نگه داشتن کاشی و سرامیک در جای خود استفاده می شود. چسب خمیری قوی چسبی است که می تواند وزن کاشی و نیروی کاشی در حال نصب را تحمل کند. چسب کاشی و سرامیک به صورت لوله ای می آید و با تفنگ درزگیری اعمال می شود. می توان از آن بر روی دیوار یا کف استفاده کرد. از چسب کاشی و سرامیک برای قرار دادن کاشی در جای خود استفاده می شود و سپس از دوغاب برای پر کردن ترک ها و آب بندی کاشی استفاده می شود.

چسب کاشی و سرامیک نوعی چسب ساختمانی است که برای چسباندن کاشی و سرامیک به سطوح مختلف استفاده می شود. در حالی که چسب کاشی و سرامیک را می توان روی دیوارها، کف ها و میزها استفاده کرد، اما بیشتر برای پاشش های پشتی و گل و لای استفاده می شود. چسب سرامیک کف و سرامیک در رنگ های متنوعی موجود است تا با کاشی مورد استفاده شما مطابقت داشته باشد.

چسب کاشی و سرامیک یک چسب ساختمانی است که برای چسباندن کاشی و سرامیک به سطوح مختلف استفاده می شود. چسب کاشی و سرامیک در رنگ های متنوعی موجود است تا با کاشی مورد استفاده شما مطابقت داشته باشد. چسب کاشی و سرامیک را می توان روی دیوارها، کف ها و میزها استفاده کرد، اما بیشتر برای پاشیدن پشت و گل و لای استفاده می شود. با مراجعه به سایت می توانید از قیمت چسب کاشی اطلاع کسب کنید.

document preview