Επίσημη vs Φιλική επιστολή - Χρήσιμες εκφράσεις

Επίσημη vs Φιλική επιστολή - Χρήσιμες εκφράσεις , updated 4/11/17, 10:06 AM

categoryEducation
collectionsEpistoli
visibility185

Το υλικό περιλαμβάνει χρήσιμες εκφράσεις για την προσφώνηση και τον χαιρετισμό μιας επίσημης και μίας φιλικής επιστολής, καθώς και πλήθος εκφράσεων που χρησιμοποιούμε για να τις συντάξουμε.

Το μέγεθος Α5 του υλικού επιλέχθηκε για να μπορούμε να το κόψουμε και να το κολλήσουμε στο τετράδιο γραπτού λόγου.

Τα γραφικά και τα χρώματα εξασφαλίζουν τη λιγότερη δυνατή διάσπαση προσοχής από το κείμενο.

Η γραμματοσειρά είναι απλή και ευανάγνωστη.

Η βινιέτα και ο τίτλος μάς δίνουν όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να χρησιμοποιήσουμε το υλικό.

document preview