Μικρά μαθήματα γραφής - Σύνδεση παραγράφων και προτάσεων

Μικρά μαθήματα γραφής - Σύνδεση παραγράφων και προτάσεων, updated 3/29/17, 11:36 AM

categoryEducation
collectionsAfigisi
visibility855

Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις τάξεις. Τα παιδιά μαθαίνουν εναλλακτικούς τρόπους σύνδεσης παραγράφων και προτάσεων μέσα από παραδείγματα.

Τα γραφικά και τα χρώματα εξασφαλίζουν τη λιγότερη δυνατή διάσπαση προσοχής από το κείμενο που θα παράγουν.

Η γραμματοσειρά είναι απλή και ευανάγνωστη.

Η βινιέτα, ο τίτλος και ο υπότιτλος μάς δίνουν όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να χρησιμοποιήσουμε το υλικό.

document preview