Επίσημη vs Φιλική επιστολή - Σε ποιον απευθυνόμαστε και τι ζητάμε;

Επίσημη vs Φιλική επιστολή - Σε ποιον απευθυνόμαστε και τι ζητάμε;, updated 4/11/17, 10:07 AM

categoryEducation
collectionsEpistoli
visibility195

Το υλικό αποτελεί την εισαγωγική δραστηριότητα της διδασκαλίας της επιστολής. Τα παιδιά χρησιμοποιώντας το, μαθαίνουν τη διαφορά επίσημης και φιλικής επιστολής καθώς και τους λόγους για τους οποίους γράφουμε επιστολές.

Το μέγεθος Α5 του υλικού επιλέχθηκε για να μπορούμε να το κόψουμε και να το κολλήσουμε στο τετράδιο γραπτού λόγου.

Τα γραφικά και τα χρώματα εξασφαλίζουν τη λιγότερη δυνατή διάσπαση προσοχής από το κείμενο.

Η γραμματοσειρά είναι απλή και ευανάγνωστη.

Η βινιέτα, ο τίτλος και ο υπότιτλος μάς δίνουν όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να χρησιμοποιήσουμε το υλικό.

document preview