Γινόμαστε καλύτεροι

Γινόμαστε καλύτεροι, updated 4/11/17, 4:05 AM

categoryEducation
collectionsEpistoli
visibility54

Η ρουμπρίκα αξιολόγησης αποτελεί έναν τρόπο περιγραφικής αξιολόγησης με την οποία αποτιμάμε και εμείς και οι ίδιοι οι μαθητές την επίδοσή τους, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Είναι κατάλληλο για όλες τις τάξεις.

Το μέγεθος Α5 του υλικού επιλέχθηκε για να μπορούμε να το κόψουμε και να το κολλήσουμε στο τετράδιο γραπτού λόγου.

Το χρώμα εξασφαλίζει τη λιγότερη δυνατή διάσπαση προσοχής από το κείμενο.

Η γραμματοσειρά είναι απλή και ευανάγνωστη.

Η βινιέτα και ο τίτλος μάς δίνουν όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να χρησιμοποιήσουμε το υλικό.

document preview